България успешно емитира външен дълг за 5 млрд. лв.