Цената на PS5 изтече ден преди следващото събитие на Sony – новините са добри!