Растящият държавен дълг хвърля сянка върху икономическото възраждане на Азия