България тегли 2 милиарда евро от капиталовите пазари