Около 50% от ресурса на схемата за безлихвени кредити до 4500 лв. е усвоен - Финансов дневник