СТО: САЩ нарушиха търговски правила с налагането на мита на Китай