Положителните данни в Китай дадоха стимул и на европейските борси