Правна комисия не подкрепи новите правила за избор на ВНС