Европейският съюз ще трябва да вземе трудни решения срещу Турция