Правната комисия възложи на ЦИК да купи или наеме машините за гласуване