Китай: Политиката на САЩ е причина за сложната епидемична ситуация