Повечето французи подкрепят връщането на смъртното наказание