ББР: Постъпили са над 29 хиляди искания за безлихвени кредити на физически лица