Грипът може да е свързан с разпространението на COVID-19