Създават се неверни внушения за мен - право на отговор от Йордан Христов