Малко над една четвърт от износа ни за седемте месеца е за балканските ни съседи - Управление и бизнес