Бюджетът на БНТ за следващата година нараства с 28 млн. лева - Управление и бизнес