Президентът призовава държавата да подкрепя местните власти