Български експерти изучават миграцията на кресливия орел