Пандемията може да замени някои професии с машини. Кои са застрашените сектори?