Цените на вноса в САЩ нарастват по-бързо от очакваното през август