Провалено Общо събрание остави „Локомотив” (ГО) без ръководство