ВМРО – Младежи: Знанието е оръжие по-силно от меча и по-трудно за овладяване от барута