Млада учителка получи предложение за брак на 15 септември