Вместо за инвестиции държавата харчи за заплати, пенсии и помощи