Разходите за час труд са се повишили с 4,1% в ЕС и с 9,9% в България през второто тримесечие