Готвят гражданско неподчинение срещу добива на мрамор до с. Добротино