Проект: Без представяне на удостоверения за юридическа правоспособност на конкурсите за нотариуси и ЧСИ