ЕС иска водещата роля в насърчаването на демокрацията по света