Мнозинството в правната комисия възложи на ЦИК да купи или да наеме машините за гласуване