Новата учебна година бе открита тържествено в трите лясковски училища