Учебната година във В. Търново започна спокойно и с повече ученици