Мениджър на $63 млрд. залага, че Турция ще създаде огромни проблеми за Европа