Мозъкът на космонавтите се изменя в космоса, реагира на различните условия