Ревизоро изпрати заместниците си да дишат въздуха на Русе