Копенхаген обмисля частична забрана на алкохола заради побоища