Всички изследвани за COVID-19 лица, оценени като рискови на общинския съветник Галин Ганчев, са с отрицателни проби