Случай на западнонилска треска е регистриран в Пазарджик