646 са първокласниците в общинските училища в Добрич