Германия планира да приеме около 1500 бежанци от гръцки острови