Облекчава се административната тежест за кандидатите за нотариуси и ЧСИ