От 5 до 31 октомври фермерите доказват реализираното мляко и животни