България се кани да пусне нов дълг на външните пазари