В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ „ТОДОР ПЕЕВ” СЕ ВЪВЕЖДА ДУАЛНА ФОРМА ОБУЧЕНИЕ