Облекчено кредитиране за туризма е поискала министър Марияна Николова - Управление и бизнес