България влиза в Паневропейски фонд с гаранции за 51.5 млн. евро - Финансов дневник