Първият учебен ден като ново начало, въпреки времената