Не допуснали представители на ДБ до дебата за Изборния кодекс, ГЕРБ с аргумент - коронавирус