1 месец срок за проекти по евроспасителния фонд, Борисов 3 е до никъде