Държавата ще субсидира тютюнопроизводителите с милиони поне още 2 години